Suomen bengalikissat ry- The Finnish Bengal Cat Club

 
EETTISET SÄÄNNÖT:

1. Kissoille tulee tarjota hyvää huolenpitoa ja edellytykset terveeseen, virikkeelliseen elämään.
Kissoille tulee tarjota riittävästi tilaa, mahdollisuuksia liikuntaan ja kiipeilyyn, puhtaita hiekkalaatikoita sekä riittävästi hyvälaatuista ruokaa sekä vettä. Kissanomistajan tulee varmistaa, että bengalia ei päästetä koskaan ulkoilemaan ilman valvontaa.

2. Suomen bengalikissat ry:n jäsenen on käyttäydyttävä kaikissa tilanteissa ja erityisesti kissanäyttelyissä joko näytteilleasettajana tai näyttelyvieraana siten, että se luo myönteistä ilmapiiriä bengalirodulle ja kissaharrastukselle. Jäsenen on käyttäydyttävä asiallisesti, mikäli kissa ei voita näyttelyssä ja käyttäydyttävä korrektisti myös voittaessaan muistaen, että tyytyväinen, terve kissa on paljon tärkeämpi asia kuin palkinnot.

3. Bengalikasvatuksen päämääränä tulee ensisijaisesti olla terveiden kissojen kasvattaminen, joilla on bengalille tyypillinen ihmisläheinen luonne yhdessä rodunomaisen ulkonäön kanssa. Kasvattajan tulee kriittisesti arvioida ja valita siitokseen käytettävät yksilöt. Kasvattajan tulee aina etukäteen harkita suunnitellun yhdistelmän hyötyjä ja haittoja sekä kyseisten siitoskissojen käytön suhteellista vaikutusta bengaleiden geenipooliin Suomessa. Siitoskollia tulee tarjota vain rekisteröityjen bengaleiden omistajille, joilla on virallinen, kissajärjestön hyväksymä kasvattajanimi. Kasvattajan pitää pidättyä kasvattamasta uusia pentueita, jos aiempien pentueiden pennut eivät ole löytäneet uusia koteja. Mikäli pennuille hankitaan sijoituskoti, perusteena tulee aina olla Suomen bengalikissayhdistys ry:n sääntöjen ja eettisten sääntöjen mukaiset bengalin kasvatukseen ja jalostukseen liittyvät periaatteet.

4. Kasvatukseen tulee käyttää ainoastaan terveitä, hyväkuntoisia kissoja, joilla ei ole perinnöllisiä sairauksia ja jotka eivät merkittävästi poikkea bengalin rotumääritelmästä. Mikäli kasvatukseen jo käytetyissä kissoissa ilmenee perinnöllisiä sairauksia, on niistä tiedotettava näiden kissojen jälkeläisten omistajille sekä Suomen bengalikissat ry:lle. Kasvatukseen käytettävien kissojen tulee olla FeLV- ja FIV-testattuja ja negatiivisiksi todettuja. Kasvatukseen käytettävien kissojen tulee olla PK-def- testattuja. Siitokseen ei tule käyttää PK-def- positiivista kissaa eikä kahta PK-def-kantajaa tule astuttaa keskenään. Jos PK-def-kantajan ja PK-def- negatiivisen kissan jälkeläisistä aiotaan jättää siitoskäyttöön pentu, on valittava. mikäli mahdollista, PK-def-negatiiviseksi testattu, siitostasoinen yksilö.

5. Kasvattajan tulee pitää kirjaa kissojensa terveydentilasta, rokotuksista ja astutuksista sekä rekisteröidä syntyvät pennut ainakin yhteen kissajärjestöön. Kasvattajan tulee myös huolehtia pentueiden asianmukaisista madotuksista ja rokotuksista. Pentujen tulee olla puhtaita sisä- ja ulkoloisista sekä ihosienestä. Pentujen tulee luovutushetkellä painaa vähintään 1000 (tuhat) grammaa.

6. Kissoja ei tule luovuttaa edelleen myytäväksi, lahjoittaa ilmaiseksi eikä myydä huomattavasti yleistä hintatasoa halvemmalla.

7. Sopimukset tulee tehdä aina kirjallisena, mm. siitoskollin käyttö, myyntisopimukset, varausmaksut ym. Myös käteismaksuista tulee tehdä kuitit molemmille osapuolille.

8. Pennun myynnin siitosoikeudella tulee olla hyvin harkittua ja rodun jalostuksen ja kasvatuksen kannalta perusteltua. Siitosoikeudella naaraskissat tulee myydä vain sellaisille, joilla on jo virallinen, kissajärjestön hyväksymä kasvattajanimi ja mielellään kissajärjestön kasvattajakurssi käytynä.
Siitosuroksen saa myydä vain sellaisille, jotka ovat tehneet Suomen Kissaliiton siitosuroksen omistajan sopimuksen tai muuten sitoutuneet vastaaviin periaatteisiin.
Kasvattajan tulee ennen pennun siitostarkoitukseen myyntiä varmistaa, että ostaja on tietoinen kasvatukseen liittyvistä kuluista, kissoista huolehtimiseen vaadittavasta ajasta, tarvittavista tiloista ja välineistä, vastuusta sijoittaa syntyvät pennut hyviin koteihin sekä vastuusta ostajia ja muita kasvattajia kohtaan. Kasvattajaksi aikovaa tulee kannustaa liittymään Suomen bengalikissat ry:n jäseneksi. Kissan myyjän tulee varmistaa, että ostaja tietää, mitä kissan hyvään hoitoon kuuluu sekä tarjoutua antamaan tarvittaessa opastusta.

9. Kasvattajan tulee antaa rehellistä tietoa myymänsä pennun ominaisuuksista lemmikkinä, näyttelykissana tai siitoskissana. Jokainen näyttelykissa tulee myydä kirjallisella sopimuksella, jossa määritellään myyjän vastuut, mikäli kissalla on perinnöllinen virhe, joka estää kissan näyttelyttämisen. Jokainen siitoskissa tulee myydä kirjallisella sopimuksella, jossa määritellään myyjän vastuut, mikäli kissalla on perinnöllinen virhe, joka estää kissan käytön kasvatukseen tai osoittautuu steriiliksi. Toimenpiteet takuuasioissa määrittelee jokainen kasvattaja itse.
Jos kissa myydään ilman siitosoikeutta, on kissan kauppakirjassa oltava ehto kissan leikkauttamisesta (sterilisaatio/kastraatio) viimeistään kissan täyttäessä 10 (kymmenen) kuukautta.

Mahdollisista varausmaksuista tulee antaa ostajalle vahvistus, jossa määritellään ehdot, mikäli ostaja muuttaa mieltään. Myytyjen pentujen mukana seuraa rekisterikirja. Kissan mukana tulee antaa kirjalliset ohjeet kissan hoidosta ja ruokinnasta.
Kasvattajan tulee antaa rehellistä tietoa muista yhdistyksen kasvattajista ja pidättäytyä hintakilpailusta.

10. Sekä suullisen että kirjallisen mainonnan tulee perustua tosiasioihin. Bengalikasvattajan tulee pidättäytyä käyttämästä mainonnassaan ns. aikaisempien sukupolvien ("f-kissat" ja aasianleopardikissa) kuvia tai muuta näihin viittaavaa materiaalia siten, että ihmisille saattaisi syntyä väärä käsitys bengalin ulkonäöstä ja ominaisuuksista. Mainonnassa tulee välttää viittauksia "villikissoihin".

Suosituksia:
Kasvatukseen käytettäville kissoille suositellaan tehtäväksi HCM-ultraus ja sienitesti. Naaraita ei tulisi astuttaa ennen 10 kuukauden ikää paitsi siinä tapauksessa, että kissalla on ollut jo kaksi kiimaa tai mikäli terveydelliset syyt puoltavat astuttamista 10 kuukauden ikää aikaisemmin. Pentuetta suunniteltaessa on suositeltavaa, että vähintään yhdelle pennulle olisi jo ennakkovaraus. Kaikkia bengalinomistajia on hyvä kannustaa liittymään Suomen bengalikissat ry:n jäseneksi

11. Yhdistyksen jäsenenä sitoudun noudattamaan näitä sääntöjä ja suosituksia toiminnassani. Sääntörikkomukset voivat johtaa kurinpitotoimiin yhdistyksen taholta.