Yhdistyksen tarkoitus on tukea kissojen terveystutkimustyötä, ja kannustamme kaikkia bengalinomistajia osallistumaan terveyskartoituksiin sekä avoimesti puhumaan kissojen mahdollisista terveysongelmista. Suomen bengalikissat ry on tehnyt rahalahjoituksen prof. Hannes Lohen johtamaan kissojen geenitutkimukseen. Geenitutkimuksen tuloksiin voi käydä tutustumassa Kissangeenit-sivustolla ja sivustolta pääset myös päivittämään kissasi terveystietoja, jos olet osallistunut tutkimukseen aiemmin.

Rekisteriseloste yhdistyksen kissojen terveystiedot sisältävästä rekisteristä löytyy täältä.

DNA-testit 

Esimerkiksi seuraavien linkkien kautta voit tilata DNA-testin:

UC DAVIS Veterinary Genetics Laboratory: http://www.vgl.ucdavis.edu/services/cat/
Langford Veterinary Services: http://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories/services/cat-genetic-testing/

HUOM! Suomen bengalikissat ry on liittynyt Langfordin ”Breed Society” –rekisteriin, ja yhdistyksen jäsenet saavat 20 % alennuksen kaikista Langfordin tarjoamista geenitesteistä. Alennuksen saamiseksi tarvitset koodin, jonka saat pyytämällä yhdistyksen sihteeriltä: sihteeri(ÄT)bengalikissat.com.

Ilmoittaessaan kissojensa geenitestitulokset (esim. PK-def tai PRA-b) Suomen bengalikissat ry:lle kasvattaja luovuttaa samalla yhdistykselle oikeuden antaa tulokset edelleen prof. Hannes Lohen kissageeniprojetin tai muiden vastaavien yleishyödyllisten kissojen geeniperimää tai terveyttä tutkivien projektien käyttöön.

 

Bengaleiden PRA-geenitesti 

PRA (progressive retinal atrophy) eli suomeksi etenevä verkkokalvon rappeuma on silmäsairaus, joka periytyy resessiivisesti. Sairautta aiheuttavan geenimutaation suhteen homotsygootti bengali (ts. perinyt sairautta aiheuttavan geenimuodon molemmilta vanhemmiltaan) sokeutuu jo nuorena.

Bengalien perinnöllinen PRA ei ole samojen geenimutaatioiden aiheuttama kuin persialaisten ja abessinialaisten PRA, minkä vuoksi on tärkeää valita juuri bengaleille tarkoitettu PRA-b -testi, eikä muille kissaroduille suunnattuja PRA-testejä. Jalostuksessa ei tule käyttää bengaleita, joista molemmat ovat kantajia tai toinen sairas.

Yhdistyksen pentulistalle otetaan 10.11.2020 lähtien vain pentueita, joiden vanhempien PRA-b testitulos tiedetään. Jalostuksessa ei tule käyttää bengaleita, joista molemmat ovat kantajia tai toinen sairas.

Yhdistys korvaa yhdistyksen kasvattajajäsenen kasvatukseen hankkiman bengalin kerran tehdyn pra-b testin, enintään kuitenkin 30€/testi.

Korvauksen saannin edellytykset

 • Tutkittava bengali on Suomen Kissaliiton tai muun FIFen alaisen kissajärjestön tai TICAn rekisterissä oleva bengali ja tutkittavan kissan omistaja on tutkimushetkellä kasvattajajäsenenä Suomen bengalikissat ry:ssä
 • Kissan omistaja luovuttaa yhdistykselle oikeuden antaa tulokset edelleen prof. Hannes Lohen kissageeniprojektiin tai muiden vastaavien kissojen geeniperimää tai terveyttä tutkivien projektien käyttöön.
 • Kissan omistajan on skannattava korvaushakemus liitteineen kolmen kuukauden kuluessa tutkimuksesta osoitteeseen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Korvaushakemuksen liitteenä on oltava seuraavat asiakirjat:

 • Kopio tutkimustuloksista
 • Laskukopio
 • Kissan sukutaulun kopio
 • Tilinumero, jolle korvaus maksetaan

 

PK-def -geenitesti

PK deficiency eli pyruvaattikinaasin puutos on sairaus, jossa virhe pyruvaattikinaasientsyymiä koodaavassa geenissä aiheuttaa solun energiatuottoon tarvittavan glykolyysin häiriintymisen ja sitä kautta kissalle hemolyyttisen anemian. Sairaus periytyy autosomaalisesti, resessiivisesti, eli kissa, joka on saanut mutatoituneen PK-geenin molemmilta vanhemmiltaan, sairastuu PK-anemiaan. Sairauden oireet voivat vaihdella vakavuusasteeltaan. Tyypillisiä oireita ovat mm. väsymys, heikkous, painonmenetys ja ruokahaluttomuus. 

Yhdistyksen pentulistalle otetaan vain pentueita, joiden vanhempien PK-def testitulos tiedetään. Jalostuksessa ei tule käyttää bengaleita, joista molemmat ovat kantajia tai toinen sairas.

Yhdistys korvaa yhdistyksen kasvattajajäsenen kasvatukseen hankkiman bengalin kerran tehdyn pk-def  testin, enintään kuitenkin 30€/testi.

Korvauksen saannin edellytykset:

 • Tutkittava bengali on Suomen Kissaliiton tai muun FIFen alaisen kissajärjestön tai TICAn rekisterissä oleva bengali ja tutkittavan kissan omistaja on tutkimushetkellä kasvattajajäsenenä Suomen bengalikissat ry:ssä
 • Kissan omistaja luovuttaa yhdistykselle oikeuden antaa tulokset edelleen prof. Hannes Lohen kissageeniprojetin tai muiden vastaavien kissojen geeniperimää tai terveyttä tutkivien projektien käyttöön
 • Kissan omistajan on skannattava korvaushakemus liitteineen kolmen kuukauden kuluessa tutkimuksesta osoitteeseen(sihteeri@POISTATÄMÄbengalikissat.com)

Korvaushakemuksen liitteenä on oltava seuraavat asiakirjat:

 • Kopio tutkimustuloksista 
 • Laskukopio
 • Kissan sukutaulun kopio
 • Tilinumero, jolle korvaus maksetaan

 

Bengaleiden HCM-tutkimus

HCM eli hypertrofinen kardiomyopatia on yleisin kissoilla esiintyvä sydänsairaus. HCM voi pitkäänkin olla oireeton, mutta johtaa lopulta sydämen vajaatoimintaan tai saattaa aiheuttaa näennäisesti terveen kissan yllättävän kuoleman. Joillekin kissaroduille (maine coon, ragdoll) on saatavilla geenitestejä, joilla voidaan kartoittaa näissä roduissa yleisimpien HCM:aa aiheuttavien geenivirheiden esiintymistä. Bengaleille ei toistaiseksi ole saatavilla HCM-testaukseen geenitestiä ja siksi sairauden esiintyvyyttä rodussa pyritään kartoittamaan sydänultrauksilla.

Yhdistys suosittelee bengaleiden ultrausta ja suosittelee noudattamaan kissojen ultrauksissa
Paw Peds -ohjelman ultrausohjelmaa:
http://pawpeds.com/healthprogrammes/recommendations.html/

Kaikki kasvatuskissat suositellaan kuitenkin ultrattavaksi ainakin kerran.

Yhdistys korvaa yhdistyksen kasvattajajäsenen kasvatukseen hankkiman bengalin kerran tehdystä sydänultrauksesta korvausta 35 €/ultraus.

 

Korvauksen saannin edellytykset:

 • Tutkittava bengali on Suomen Kissaliiton tai muun FIFen alaisen kissajärjestön tai TICAn rekisterissä oleva bengali ja tutkittavan kissan omistaja on tutkimushetkellä kasvattajajäsenenä Suomen bengalikissat ry:ssä
 • Tutkittava bengali on tutkimushetkellä vähintään 1-vuotias
 • Sydänultra on tehty välineistöllä, jonka herkkyys on vähintään 7,5 MHz
 • Toimenpiteen on tehnyt sydänultraukseen hyvin perehtynyt eläinlääkäri
 • Kissan omistaja luovuttaa yhdistykselle oikeuden antaa tulokset edelleen prof. Hannes Lohen kissageeniprojetin tai muiden vastaavien kissojen geeniperimää tai terveyttä tutkivien projektien käyttöön
 • Sydäntutkimuksesta on täytetty Suomen Eläinpraktikoiden kardiologisen alajaoksen laatima virallinen kaavake tai Pawpedsin lomake, jonka kopio on tutkimuksen jälkeen tehtävän korvaushakemuksen liitteenä.
 • Ultrauksen jälkeen kissan omistajan on skannattava korvaushakemus liitteineen kolmen kuukauden kuluessa tutkimuksesta osoitteeseen(sihteeri@POISTATÄMÄbengalikissat.com)

Korvaushakemuksen liitteenä on oltava seuraavat asiakirjat:

 • Kopio tutkimustuloksista (sydäntutkimuksesta on täytetty Suomen Eläinpraktikoiden kardiologisen alajaoksen laatima virallinen kaavake tai Pawpedsin lomake asiallisesti ja virallisesti täytettynä ja allekirjoitettuna)
 • Laskukopio
 • Kissan sukutaulun kopio
 • Tilinumero, jolle korvaus maksetaan

 

Patellaluksaatio

Patellaluksaatio on polvinivelen perinnöllinen, kehityksen aikana esille tuleva sairaus. Usein syynä on luuston ja lihaksiston epänormaali kehitys, joka johtaa patellan sijoiltaanmenoon joko polven ulko- tai sisäsyrjälle. Koska kehitys on kutakuinkin samanlaista molemmissa takajaloissa, myös luksoituminen on usein molemminpuoleista.

Patellaluksaation oireet riippuvat luksaation asteesta, eli siitä onko patella suurimman osan aikaa oikeassa vai väärässä paikassa. Tyypillisin oire on takajalan pomputtaminen. Kissa voi olla myös haluton hyppäämään ja siirtää painoa normaalia enemmän etujaloille. Takajalkojen kulmaukset voivat pienentyä. Patellaluksaatio aiheuttaa polveen vääränlaista mekaniikkaa ja löysyyttä, jonka takia se altistaa eturistisiteen repeämisen.

Yhdistys suosittelee patellaluksaatiotutkimuksen tekemistä vähintään vuoden ikäisille, kasvatukseen käytettäville bengaleille. Yhdistys korvaa 15.8.2023  lähtien Suomen bengalikissat ry:n kasvattajajäsenlle em. patellaluksaatiotestin yhden kerran, enintään kuitenkin 30€/testi.

Korvauksen saannin edellytykset:

 • Tutkittava bengali on Suomen Kissaliiton tai muun FIFen alaisen kissajärjestön tai TICAn rekisterissä oleva bengali ja tutkittavan kissan omistaja on tutkimushetkellä kasvattajajäsenenä Suomen bengalikissat ry:ssä
 • Kissan omistaja luovuttaa yhdistykselle oikeuden antaa tulokset edelleen prof. Hannes Lohen kissageeniprojetin tai muiden vastaavien kissojen geeniperimää tai terveyttä tutkivien projektien käyttöön.
 • Kissan omistajan on skannattava korvaushakemus liitteineen kolmen kuukauden kuluessa tutkimuksesta osoitteeseen sihteeri@POISTATÄMÄbengalikissat.com

Korvaushakemuksen liitteenä on oltava seuraavat asiakirjat:

 • Kopio tutkimustuloksista
 • Laskukopio
 • Kissan sukutaulun kopio
 • Tilinumero, jolle korvaus maksetaan